Etická linka společnosti Z - TRADE s. r. o.

Naše společnost je postavená na respektu k dodržování právních předpisů a na vysokých etických a morálních hodnotách. Tyto hodnoty se promítají do naší každodenní činnosti a tvoří naše základy. Protiprávní či neetické jednání nenecháváme být a je pro nás nepřijatelné. Ve snaze mu efektivně předcházet a za účelem jeho odhalování jsme vytvořili etickou linku, tj. vnitřní oznamovací systém postavený na nestrannosti a důvěrnosti.

K čemu etická linka slouží?

Naším cílem je umožnit především zaměstnancům a smluvním partnerům učinit oznámení o podezření na protiprávní jednání, o kterém se dozvěděli v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností pro naši společnost. Vyjádřením obav z protiprávní činnosti nám pomáhají předcházet budoucím problémům a udržovat naše hodnoty. Naše etická linka zajišťuje vysoký standard ochrany oznamovatele před postihem, diskriminací či jiným odvetným opatřením, důvěrnost informací, jakož i nestrannost posuzování oznámení. Ochrana oznamovatele je v souladu s našimi vnitřními závaznými předpisy poskytována všem oznamovatelům, kteří v dobré víře učiní oznámení prostřednictvím naší etické linky.

Jak s oznámením zacházíme?

Každé oznámení bereme vážně a pečlivě se jím zabýváme. Jednotlivé případy posuzujeme vždy objektivně a individuálně dle jejich konkrétních okolností. O výsledku posouzení oznámení oznamovatele vždy informujeme, pokud nám to umožní.

Jak oznámení prostřednictvím etické linky učinit?

Online oznámení

Přímý odkaz na webovou stránku s formulářem pro známení
(doporučujeme použít prohlížeč Google Chrome / Microsoft Edge):

Přejít na oznamovací sytém

Nebo si sjednejte si schůzku u Příslušné osoby:

  • Dana Čechová, tel: +420 602 450 931, e-mail: dana.cechova@ztrade.cz
  • Kateřina Pancnerová, tel: +420 778 729 252, e-mail: katerina.pancnerova@ztrade.cz